16 กันยายน 2551

เฉาก๊วยชากังราว

ไทย : eng
เฉาก๊วยชากังราว
เรามักได้ยินข่าวเกี่ยวกับการสร้างสรรค์อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และก็มีหลายรายที่ประสบความสําเร็จ จนสามารถยกระดับอาชีพเสริมนั้นมาเป็นอาชีพหลักของตนเอง สุดท้ายผู้ประกอบการหลายรายก็เลือกที่จะลาออกจากอาชีพหลัก เพื่อหันมาทําอาชีพเสริมให้เป็นธุรกิจของตนเองอย่างจริงจัง เช่นเดียวกับผู้ประกอบการ เฉาก๊วยชากังราว
ความเป็นมา
ความรับผิดชอบของเจ้าของกิจการที่ปรารถนาให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุข ทําให้
เขาเลือกที่จะทํางานหลายอย่าง นอกเหนือจากการรับราชการ ทั้งขายเฟอร์นิเจอร์ ขายบ้านเรือน
เก่า ขายข้าวมันไก่-ข้าวขาหมู เรียกว่าอะไรที่ทําได้ ทําแล้วไม่ผิดกฎหมาย ทําแล้วมีรายได้ เขาทําทุกอย่าง ก่อนหน้าที่จะทําเฉาก๊วยชากังราวกรรมวิธี
การผลิตเฉาก๊วยให้มีคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอนั้น กระบวนการผลิตต้องเริ่มจากการคัดเลือกต้นพันธุ์เฉาก๊วยคุณภาพ นํามาเคี่ยวเอายาง ถ้านําต้นเฉาก๊วยที่มีคุณภาพไม่ดีมาใช้ในการผลิต นอกจากจะได้ยางเฉาก๊วยที่ไม่ดีแล้ว กระบวนการผลิตเฉาก๊วยในครั้งนั้นก็จะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์อีกด้วย


การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
คิดรูปแบบการทําตลาดเพื่อสร้างความสนใจ
เฉาก๊วยเป็นเพียงของหวานธรรมดาชนิดหนึ่ง ซึ่งจากการประเมิน คิดว่าคนไทยรู้จักเฉาก๊วย แต่หลายคนยังไม่รู้ว่าเฉาก๊วยหน้าตาเป็นอย่างไร ดังนั้นการทําตลาดจึงต้องหารูปแบบที่แปลกใหม่ เพื่อสร้างจุดสนใจให้กับผู้บริโภคในการไปออกบูธตามงานต่างๆ จะใช้เฉาก๊วยเป็นสื่อ โดยนําต้นเฉาก๊วยไปตกแต่งที่บูธ และนําเฉาก๊วยไปเคี่ยวในงาน เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักหน้าตาของต้นเฉาก๊วยและเป็นสื่อในการแนะนําผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยชากังราวด้วยรางวัลแห่งความสำเร็จ
สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร รางวัลโอทอป 3 ดาวระดับภาค ปี 2547


เทคนิคการสร้างแบรนด์สู่ตลาดโลก
เรื่องราวของเฉาก๊วยชากังกาวมีข้อคิดที่ผู้สนใจ สามารถนําไปปรับใช้กับการคิดสร้างธุรกิจของตนเอง หรือการดําเนินธุรกิจของตนเองได้ ดังนี้
1. การศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ตนมีความสนใจอย่างจริงจัง แม้จุดเริ่มต้นในการทําธุรกิจเฉาก๊วยชากังราว จะมาจากเสียงชมในความอร่อยของเฉาก๊วยจากการไปออกงานในครั้ง
แรก แต่เสียงชมเหล่านั้นก็ไม่ได้ทําให้เขาหยุดอยู่เพียงแค่นั้น แต่ทําให้เขามุ่งมั่นที่จะค้นหารสชาติแท้จริงของเฉาก๊วยตามที่เขารู้สึกว่าใช่เลย จนกระทั่งประสบความสําเร็จ
2. ความมุ่งมั่นและไม่ท้อ ความสําเร็จที่ยั่งยืนและยาวนาน ย่อมเกิดจากความมุ่งมั่นและไม่ท้อของผู้ประกอบการที่จะบรรจงเจียระไนให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนมีมาตรฐานและมีคุณภาพตลอดเวลา
3. การรู้จักวิธีทําตลาดเพื่อให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รูปแบบของการนําต้นเฉาก๊วยไปโชว์ในงาน ตลอดจนการเคี่ยว การกวนเฉาก๊วยในงาน นอกจากจะเป็นการสร้างจุดสนใจให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้ามาเยี่ยมชมแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดการทดลองซื้อ ทดลองชิมเฉาก๊วยด้วย
4. การดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความจริงใจในการทําธุรกิจก็ทําให้คนอื่นๆ อยากร่วมทําธุรกิจด้วย
5. การสร้างคุณภาพและมาตรฐานให้สินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเครือข่ายธุรกิจ โดยเฉพาะในเรื่องมาตรฐานสินค้านั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ลูกค้าพูดถึงสินค้าของเราแบบปากต่อปาก หากสินค้าที่เราผลิตไม่มีมาตรฐาน กินทีไรรสชาติก็เปลี่ยนไปทุกครั้ง โอกาสที่สินค้านั้นจะเติบโตและอยู่ในตลาดได้ก็น้อยลง
ติดต่อ
คุณเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ : 141/3 หมู่ 6 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-717-450, 089-268-3157, 089-360-5092
Website : http://www.otopportal.com/preview_product.aspx?id=620100274701

ไม่มีความคิดเห็น: